JW

2009/Jun/30

ไม่งั้นต้นไม้จะกลายเป็นต้นไม้หัวกุดไปเสียก่อน

ยังไงอัพสุดท้ายนี้ก็ขอแปะรูปคนหล่อแบบมาตรฐานชายไทยซักหน่อย

ผู้พันเบิร์ด พ.ต. วันชนะ สวัสดี ณ ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จาก Bangkok Post the magazine ฉบับ 142

ชอบภาพล่างนี้เพราะมองผ่านๆแล้วมันเหมือนภาพวาดดี

 

ภาพนี้เห็นแล้วร้อนขึ้นมาทันที

  

แดดกลางทะเลทรายมันแรง เห็นแล้วร๊อน ร้อน